Skład osobowy ZFWC

Skład osobowy

Michał Banaszak
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 5065
email: michal.banaszak@amu.edu.pl
pokój 271/F
Publikacje
Stopnie i tytuły
2016
profesor nauk fizycznych
2004
doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie materii miękkiej i symulacji komputerowych
1987 - 1991
doktor nauk fizycznych (PhD in Polymer Physics),
Memorial University of Newfoundland, St.John´s, NF, Kanada
1980 - 1985
magister fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Doświadczenie zawodowe
2017 -         
kierownik Zakładu Fizyki Wysokich Ciśnień, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
2010 -         
profesor nadzwyczajny, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
2005 - 2008
Adjunct Professor, Deparment of Chemical and Petroleum Engineering, University of Wyoming, Laramie, WY, USA
1997 - 2010
adiunkt, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
1995 - 1997
Research Associate, Chemistry Department, UMIST, Manchester, Wielka Brytania
1992 - 1995
Postdoctoral Fellow, Exxon Research & Engineering Co., Annandale, NJ, USA
1987 - 1991
Research Assistant/Doctoral Candidate, Physics Department, Memorial University of Newfoundland, St. John´s, NF, Kanada
Krystyna Hołderna-Natkaniec
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 5261
email:
 krystyna.holderna-natkaniec@amu.edu.pl
pokój 258/F
Publikacje
Stopnie i tytuły
2011
profesor zwyczajny
1995
profesor nadzwyczajny
1988
doktor habilitowany nauk fizycznych. Rozprawa habilitacyjna: ,,Badanie wpływu ciśnienia hydrostatycznego na dynamikę wewnętrzną d-kamfory, dl-kamfenu, dl-izoborneolu i dl-borneolu"
1977
doktor nauk fizycznych. Praca doktorska: ,,Badania wpływu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na dynamikę wód krystalizacyjnych Soli Seignett´a"
1968
magister fizyki. Praca magisterska: ,,Badanie polikrystalicznych ferroelektryków metodą jądrowego rezonansu paramagnetycznego"
Doświadczenie zawodowe
2006 - 2016
kierownik Zakładu Fizyki Wysokich Ciśnień, Wydział Fizyki, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
1991
wiodący pracownik naukowy Laboratorium Fizyki Fazy Skondensowanej
im. Franka JINR Dubna
1987 - 1990
starszy pracownik naukowy Laboratorium Fizyki Fazy Skondensowanej
im. Franka JINR Dubna
1987
kierownik Zakładu Fizyki Wysokich Ciśnień, Wydział Fizyki, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
Kazimierz Jurga
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 ...
email: ...@amu.edu.pl
pokój 257/F
Publikacje
Stopnie i tytuły
Doświadczenie zawodowe
Piotr Tomczak
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 5063
email: tomczak@man.poznan.pl
Publikacje
Jaroslaw Sylwester Klos
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 5034
email: klosj@o2.pl
Publikacje
Krzysztof Cichy
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 5063
email: kcichy@amu.edu.pl
Publikacje
Mikołaj Baranowski
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Kierownik Pracowni Elektroniki Cyfrowej
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 5249
email: mikbar@amu.edu.pl
pokój 272/F
Publikacje
Stopnie i tytuły
Doświadczenie zawodowe
Aneta Woźniak Braszak
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 5289
email: abraszak@amu.edu.pl
pokój 260/F 273/F
Publikacje
Stopnie i tytuły
2005
doktor nauk fizycznych w zakresie radiospektroskopii,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
1990
magister fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Doświadczenie zawodowe
2012 -         
adiunkt, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
1990 - 2012
asystent, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
1989 - 1990
pracownik techniczny, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Sebastian Wołoszczuk
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Kierownik Pracowni Komputerowej
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 5097
email: sebastian.woloszczuk@amu.edu.pl
pokój 259/F
ResearchGate Profile
Publikacje
Stopnie i tytuły
2003 - 2008
doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki miękkiej materii i symulacji komputerowych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2001 - 2003
magister fizyki i informatyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
1998 - 2001
licencjat - Fizyka i Informatyka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Kalisz
Doświadczenie zawodowe
2018 -         
kierownik Pracowni Komputerowej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2009 -         
adiunkt, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
2008 - 2009
starszy wykładowca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz
2008 - 2009
specjalista ds. symulacji komputerowych i modelowania,
Analyx GmbH & Co. KG., Poznań
2003 - 2008
doktorant, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
1999 - 2003
programista, Jemar Sp. z o.o., Kalisz
Roman Gwoździk-Bujakowski
Zakład Fizyki Wysokich Ciśnień
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel: +48 061 829 5253
email: gwozdzik@amu.edu.pl
pokój 259/F
Publikacje
Stopnie i tytuły
Doświadczenie zawodowe

Publikacje

Konferencje

Aparatura

  1. Spektrometr fali ciągłej MRJ wraz z zestawem do wytwarzania wysokich ciśnień
  2. Spektrometr impulsowy MRJ pracujący przy częstotliwości 30,2 MHz
    w rezonansie i poza rezonansem (wyznaczanie czasów relaksacji T1, T2, T, T1D, Toff, Toff oraz skrośne czasy relaksacji)
  3. Spektrometr impulsowy MRJ pracujący przy częstotliwości 60 MHz
  4. Klaster obliczeniowy BANACH, oparty na wieloprocesorowej platformie Intel Xeon E5-2630 - 192 wątki + GPU NVidia TESLA
  5. Klaster obliczeniowy NEURON dla magistrantów, oparty na wieloprocesorowej platformie AMD Athlon MP

Patenty

Seminaria